072-33-80-272
ינשוף - עבודות אקדמיות
Facebook
לפרטים נוספים חייגו
072-33-80-272

או מלאו פרטיכם
 
כתיבת עבודות בתשלום  
 
כתיבת עבודות  
 
כתיבה אקדמית APA  
 
סמינר כמותי בתשלום  
 
עבודות אקדמיות בתשלום  
 
עבודה סמינריונית במשפטים  
 
עבודות סמינריון  
 
עבודות סמינריוניות  
 
איך לכתוב עבודה אקדמית  
 
השלמת עבודות  
 
קניית עבודה סמינריונית  
 
סמינריון  
 
סמינריון בתשלום  
 
קניית עבודות סמינריוניות  
 
כתיבת עבודת סמינריון  
 
עבודות אקדמיות  
 
כתיבה אקדמית  

    תנאים ותקנון

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך הוא מיועד לשני המגדרים. תנאי התקשרות לסיוע בכתיבת עבודה: ינשוף עבודות אקדמיות הינה חברה מתווכת בין מזמין הסיוע בכתיבת העבודה לבין כותב העבודה. אנו אחראים על יצירת הקשר בין המזמין לכותב, ומבצעים פיקוח על העברת התשלומים עבור הסיוע בכתיבה ושליטה על שליחת העבודה הגמורה מהכותב אל המזמין.

ההתקשרות בין המזמין לכותב בנוגע לסיוע בכתיבה, העברת חומרים, בירורים ועוד תתבצע על ידי ינשוף עבודות אקדמיות בלבד. עלות הסיוע בכתיבה תסוכם בין המזמין לבין החברה והעלות תכלול את דמי התיווך והתשלום לכותב. התשלום יתבצע בשתי פעימות – ראשונה: עם סיכום העסקה תועבר מקדמה לחברה שלא תוחזר במידה שתבוטל הבקשה לכתיבה על ידי הלקוח. שניה: כאשר תימסר הודעה ללקוח שהעבודה מוכנה. התשלום הינו לחשבונו של הכותב ואינו באחריות ינשוף עבודות אקדמיות. העבודה תישלח רק לאחר סיום התשלום. תיקונים יבוצעו תוך חודש ממועד מסירת העבודה ללקוח.

ינשוף עבודות אקדמיות אינה ממליצה על הגשת עבודות אקדמיות שלא נכתבו על ידי המזמין ומעודדת שימוש בחומרים שמסופקים על ידי החברה. אנו מתחייבים לשמור את דבר השימוש ופרטי הלקוח בחיסיון מלא. לאחר מסירת דרישות והנחיות העבודה ולאחר תחילת העבודה, כל שינוי נוסף בהנחיות, דרישות חדשות או הוספת הנחיות, התיקונים על ידי ינשוף עבודות אקדמיות יבוצעו בתמורה לתשלום נוסף, בהתאם לשינוי המתבקש.
 

"ינשוף" עבודות אקדמיות | 072-33-80-272 

רחוב חדרה 13 אם המושבות פ"ת